OPEN elke vrijdag, zaterdag en zondag van 11u tot 21u. Bestellingen voor kerststronken vanaf 11/11 online. Op 24/12/2023 van 9u tot 12u enkel open voor liters en afhalingen bestellingen. Vanaf 25/12 is onze winkel definitief gesloten.

Volg ons
Croccantino liters ijs

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden bepaald waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.
 2. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de actueel geldende waarden van grondstoffen en materialen. Als deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De bestelling van onze goederen is pas definitief en aanvaard wanneer de betaling volledig werd uitgevoerd en wanneer de klant zijn of haar gegevens volledig heeft ingevuld op het daartoe bestemde formulier.
 4. In geval van annulatie van de bestelling van een gepersonaliseerde ijstaart, kan de klant geen terugbetaling eisen.
 5. De bestellingen van ijstaarten vanaf 12 personen worden aan de klant geleverd in een isothermische doos. Voor een isothermische doos rekenen wij 15€ aan. Dit bedrag wordt aan de klant terugbetaald bij afhaling van de bestelling indien de klant een eigen isothermische doos meeheeft. Anders koopt de klant onze doos aan.
 6. Bestellingen gebeuren bij voorkeur online. In de winkel bestellen kan ook maar is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet een bestelling ook minstens één week op voorhand gebeuren. Moet het iets uit ons aanbod zijn en wordt er op voorhand afgerekend.
 7. Bestellingen van ijstaarten voor meer dan 16 personen of huwelijkstaarten gebeuren enkel minstens één maand op voorhand in de winkel of voor info telefonisch op het nummer 016 48 02 28 (tussen 11u00 en 15u00).
 8. Bestellingen worden bij voorkeur afgehaald tussen 11u00 en 14u00 of tussen 18u00 en 20u00 op de aan de koper medegedeelde afhaaldatum. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde afhaaldatum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder terugbetaling van het bij bestelling betaalde bedrag.
 9. Betalen voor een online geplaatste bestelling gebeurt online. Betalen in de winkel kan enkel cash of met Bancontact ( geen kredietkaarten, Maestro, visa Debitkaarten etc… ).
  Voor een online bestelling onder de 21,90 Euro rekenen we een transactiekost van 0,47 Euro aan.
 10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 11. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.