Gesloten op maandag en dinsdag.
Andere ( Feest- ) dagen open van 11u tot 22u.

Volg ons
Croccantino liters ijs

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze algemene voorwaarden bepaald waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.
 2. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de actueel geldende waarden van grondstoffen en materialen. Als deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De bestelling van onze goederen is pas definitief en aanvaard wanneer de betaling volledig werd uitgevoerd en wanneer de klant zijn of haar gegevens volledig heeft ingevuld op het daartoe bestemde formulier.
 4. In geval van annulatie van de bestelling van een gepersonaliseerde ijstaart, kan de klant geen terugbetaling eisen.
 5. De bestellingen van ijstaarten vanaf 12 personen worden aan de klant geleverd in een isothermische doos. Voor deze isothermische doos rekenen wij een waarborg van 15€ aan. Dit bedrag wordt aan de klant terugbetaald bij teruggave van de isothermische doos. De voorwaarden die gelden voor de teruggave van de isothermische doos zijn de volgende: het etiket met naam en datum mag niet verwijderd zijn, de doos moet binnen een termijn van de tien kalenderdagen teruggegeven worden, doos en deksel moeten schadevrij en proper zijn. Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, betalen wij de waarborg voor de isothermische doos niet terug.
 6. Bestellingen gebeuren bij voorkeur online. Telefonisch bestellen kan ook maar is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet een telefonische bestelling minstens één week op voorhand worden gedaan. Telefonisch bestellen kan tussen 11u00 en 15u00 op het nummer 016 48 02 28.
 7. Bestellingen van ijstaarten voor meer dan 16 personen of huwelijkstaarten gebeuren enkel telefonisch op het nummer 016 48 02 28 (tussen 11u00 en 15u00).
 8. Bestellingen worden bij voorkeur afgehaald tussen 11u00 en 14u00 of tussen 18u00 en 20u00 op de aan de koper medegedeelde afhaaldatum. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde afhaaldatum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder terugbetaling van het bij bestelling betaalde bedrag.
 9. Betalen voor een online geplaatste bestelling gebeurt online. Betalen in de winkel kan enkel cash, met Bancontact of met de Payconiq-app.
  Voor een online bestelling onder de 21,90 Euro rekenen we een transactiekost van 0,47 Euro aan.
 10. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 11. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.